av | august 16, 2008  

Valg 2009 ikke et Siv-Jens valg!

Valg 2009 ikke et Siv-Jens valg!

Av Kjell Ivar Vestå, leder av Kystpartiet

Velgerne må ikke gå i samme fella til neste år som ved de siste valgene.

Ved å la riksmedia bestemme slik som ved forige valg, da valget ble definert som et

regjeringsvalg mellom de rød-grønne og de borgelige, så lar man politikerne

fra disse partiene få lett spill. Fokuset blir på person og ikke politikk. Kystpartiet

mener at distrikts- og EU politikk er de viktigste politiske sakene i årene som ligger foran

oss og som vedrører hele befolkningen og ikke bare Siv Jensen og Jens Stoltenberg. For å starte med EU-spørsmålet, så er Kystpartiet det eneste riksdekkende partiet som har

programfestet nei til både EU og EØS. Norge har meget gode forutsetninger til å klare seg gjennom Efta og bilaterale handelsavtaler gjennom sin ressursrikdom. Et avtalemessig forhold til EU gjennom EØS har ført til et langt mer rigid offentlig forvaltningsapparat og gjort byråkratiet til en motspiller for næringslivet og det norske folk. Til tross for dette arbeider sterke krefter i de store partiene for

en enda sterkere tilknytning til EU. Fokuset deres er Brussel og utlandet. Summen av dette burde få velgerne til å se etter et alternativ i norsk politikk. Det samme gjelder norsk distriktspolitikk. Kystpartiet vil

gjøre distriktspolitikk i likhet med EU-saken som hovedsaker i valgkampen. Jeg mener

at flere av de store reformene som er gjennomført de siste årene har vært et redskap

for de som står for en sterk sentralisering, deriblant økonomene. Dette gjelder også for Arbeiderpartiet som fremstår mer og mer som administrasjonspartiet. Og dersom valget 2009 gir et sterkt Fremskrittsparti støttet av Høyre, vil vi se nok en omdreining på sentraliseringsskruen. Fremskrittspartiet mener at det ikke skal være mer enn

160 kommuner i Norge. Det vil føre til en massiv tapping av distriktskommuner

for kompetanse og gjøre det enda vanskeligere å konkurrere med det sentrale Østlandet om

tilflyttere.  Det vil være mye bedre med et forsterket regionalt selvstyre og gjøre det

lettere for kommunene å finne gode samarbeidsløsninger. Et slik tiltak vil gi innbyggerne de tjenestene de har krav på og samtidig opprettholde det lokaldemokratiet. Vi vil fortsette å kjempe for å beholde lokalsykehusene med et fullverdig tilbud både med akuttmottak, helårsåpne fødeavdelinger og intensivavdelinger sterke nok til å betjene folket der folket bor. Kystpartiet vil ikke minst ta fra oljefondet og sette av betydelige midler til et infrastrukturfond som skal brukes til å bygge dette landet og ikke til nærmest uhemmet spekulasjon slik som nå! Vi kunne allerede ha satt av 250 milliarder nå i stedet for å spekulere det bort på de internasjonale børsene slik som stortinget og regjeringen har gjort. Så, kjære velger: Hjelp Kystpartiet med å sette EU- og distriktspolitikken

på dagsorden foran valget 2009!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kystpartiet, KrF og Venstre inn i regjeringa…’

Det hadde fått fart i sakene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et reaksjonært kystparti som er en høyreorientert femtekolonne på tinget.Nei takk.Da stemmer jeg heller på distrikstpartiet SP.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Problemet med høyresiden i norsk politikk, som ligger svakt til høyre sammenliknet med amerikansk politikk, er at partiene ikke ønsker om å verne om distriktene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kystpartiet, Venstre, AP, SP og SV kunne samarbeidet.

Dersom minipartiet Sosialdemokratene også hadde brutt sperregrensa, ville det vært fantastisk bra.

Reaksjonære Høire, FRP og KRF ville slik blitt parkerte som *fullstendig* irrelevante parti, som seg hør og bør.

Kystpartiet og Venstre ville sikret miljøpolitikken, som den sittende regjeringen svikter grovt i.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg skulle gjerne meldt meg inn i Kystpartiet, men problemet er følgende:

- Jeg er elev i den videregående skolen, og der er det kun KrFU- og FpU-miljøer. Kystpartiets Ungdom er ikke etablert i distriktet.

- Usikkerhet om Kystpartiets kunnskap og/eller synspunkter. Anser dere for eksempel Grunnlovens paragraf 93 som ulovlig, eller gjør dere det ikke? Mener dere at den kan brukes til å melde Norge inn i et EU basert på Lisboa-traktaten?

Ellers lykke til, og kommer dere inn på Stortinget – vær ikke redd for å gjenta Bastesens friske trontale fra 2001!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei! Svar til kommentar på bloggen:

Grunnlovens pgf. 1 heter det at kongeriket Norge er et fritt,

uavhengig og udelelig rike.

Den nåværende pgf. 93 tillater at Stortinget med 3/4 flertall kan avgi

nasjonal suverenitet på et saklig begrenset område. Denne paragrafen ble

vedtatt på forskriftsmessig måte, og er dermed formelt lovlig. Men

Kystpartiet ønsker å oppheve denne paragrafen.

Kystpartiet mener videre at pgf. 93 ikke kan brukes til å melde Norge

inn i et EU basert på Lisboa-traktaten. Denne traktaten berører så og si

alle samfunnsområder og har en føderal karakter. EU-lov vil gå foran

nasjonale lover, og det blir flertallsbeslutninger på en rekke viktige

Kystpartiet er i en oppbyggingsfase nå. Selv om ikke kystpartiet er

representert der du

bor, ta gjerne kontakt med oss. Vi tar veldig gjerne imot nye medlemmer og

vi begynner

nå å få fart på Kystpartiets ungdom. De er representert i en rekke fylker.

Vennlig hilsen

Kjell Ivar Vestå/leder av Kystpartiet

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] en VGblogg før valget i 2009 argumenterte Vestå for at velgerne ikke måtte la seg lure til å stemme på [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00